Hiekanerotusaltaan vaunukaapimet

Suorakaiteenmuotoisessa altaassa hiekka ja pintaliete erotellaan vedestä selkeytysprosessilla. Pohjaan laskeutuva hiekka ja raskas kiintoaine kaavitaan vaunukaapimella altaan päässä olevaan pohjalietekaivoon ja pumpataan sieltä jatkokäsittelyyn. Samalla vaunukaapimella pintaliete kaavitaan pinnasta pintalietteen keräyskouruun ja sieltä edelleen jatkokäsittelyyn. Puhdistunut vesi virtaa ylivuotona seuraavaan puhdistusprosessin osaan.

  • laaja mitoitusskaala
  • soveltuu hyvin erilaisille hiekkaa sisältäville vesille
  • altaan enimmäisleveys 6,0 m
  • altaan enimmäispituus 40,0 m
Malli Mitoitus [m3/h]
FW RAS (F) (S)kaavin, F = pintalietteen poisto100 – 6 000
Tilaa konekortti

    Jäikö vielä kysyttävää? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan lomakkeeseen ja autamme sinua mahdollisimman pian!